Slitage- och reservdelar

Slitage och reservdelar till kemisk processutrustning

Adpap erbjuder slitage, reserv och förbrukningsdelar för trycksilar, mixrar, dispergeringapparater, kokare, pumpar och annan processutrustning.

Som OEM-partner med flera tillverkare kan vi erbjuda kostnadseffektiv OEM utrustning och reservdelar som en del av våra leveranser.

Kontakta oss