Kalk dispergerings processer

Sats- och kontinuerligdispergering av släckt kalk

Adpap erbjuder dispergering av släckt kalk. Processen fungerar som sats- eller kontinuerligdispergering.

Sats processen inkluderar pulverhantering, dispergering med ADD-dispergeraren och kalkmjölks lagring.

Kontinuerliga processen inkluderar pulverhantering, dispergering med in-line mixer och kalkmjölks lagring.

Kalk dispergerings process PDF »

Kontakta oss