Kalk dispergerings processer

Sats- och kontinuerligdispergering av släckt kalk

Adpap erbjuder dispergering av släckt kalk. Processen fungerar som sats- eller kontinuerligdispergering.

Sats processen inkluderar pulverhantering, dispergering med ADD-dispergeraren och kalkmjölks lagring.

Kontinuerliga processen inkluderar pulverhantering, dispergering med ATREX® och kalkmjölks lagring.

Kalk dispergerings process PDF»

Kontakta oss!