ADM-Mixer

Effektiv ADM-mixer för hantering av kemikalier och råmaterial

ADM-mixern är speciellt utvecklad för satsvistillverkning av bestrykningsmeter och pigment.

ADM-mixern är installerad på lastceller, vilket bidrar till snabb och korrekt sats tillverkning och dosering. Top monterad mixer gör det enkelt att underhålla och eliminerar krav på mekanisk tätning. Impeller konstuktionen ger maximal blandningseffekt med minimal energiförbrukning.

ADM-slakern har utvecklast från ADM-mixern för kalksläckningsprocessen.

ADM-Mixer nerladdbart datablad PDF »

Kontakta oss