Bestrykningssmets kök

Bestrykningssmets tillverkning och doseringsprocesser

Adpap erbjuder hantering och dosering av råvaror, kemikalier och tillsatsämnen som används i satsvis eller kontinuerlig smetberedning.

Sats processen inkluderar pulverhantering, råmaterial lagring, dosering, blandning i ADM-mixer och
smet lagring.

Kontinuerliga processen inkluderar pulverhantering, råmaterial lagring, dosering och in-line-blandning.

För avancerad och enkel smetförberedelse recepthantering (och rapportering) har Adpap ett OPC baserad databas och rapoterings program ADrecipe som kan integreras till kundens styrsystem.

Sats förberedelse PDF »
Kontinuerlig förberedelse PDF »
ADrecipe PDF »

Kontakta oss