Kemikaalien käsittelyprosessit
prosessiteollisuuden vaativiinkin tarpeisiin

Kemikaalien käsittelyprosessit

Korkealaatuiset kemikaalien käsittelyprosessit

Adpap Oy on prosessiteollisuuden kemikaalien käsittelyn asiantunteva ammattilainen. Yrityksemme osaaminen kattaa kaikki sellu- ja paperiteollisuuden sekä lannoite- ja muun prosessiteollisuuden yleisimmät kemikaalien käsittelyprosessit.

Toteutamme kemikaalien käsittelyprosessit kokonaisvaltaisena palveluna, joka sisältää kemikaalien käsittelyprosessin suunnittelun (esi- ja toteutussuunnittelun), projektihallinnan, valmistuksen, asennuksen, testauksen, käyttöönoton ja käynnin varmistuksen.

Kohteitamme ovat uudet laitokset, olemassa olevien laitosten modernisointi sekä laitoksien siirtoprojektit.

Tutustu tarjoamiimme kemikaalien käsittelyprosesseihin alla olevista linkeistä.