Pintaliiman valmistus

Tehokkaat pintaliiman valmistusprosessit kaikille tärkkelyslaaduille

Adpap Oy toimittaa pintaliiman valmistusprosesseja kaikille tärkkelyslaaduille. Valmistusprosessit ovat suunniteltu joko natiiville- tai modifioidulle tärkkelyslaaduille. Lisäksi toimituslaajuuteen kuuluvat pintaliiman lisäaineiden annosteluprosessit.

Adpap Oy toimittaa myös enzsyymiä eri vahvuisina liuoksina natiivin tärkkelyksen konvertointiin.

ADzyme 480 L

Jatkuvatoimiset ja erätoimiset pintaliiman valmistusprosessit

Pintaliiman valmistusprosessi on jatkuvatoiminen tai erätoiminen kohteesta riippuen.

  • Jatkuvatoiminen prosessi koostuu jauheenkäsittelystä, lietosta, jet-keitosta, viiveputkesta, höyryn erottimesta, laimennuksesta ja varastosäiliöstä.
  • Erätoiminen prosessi koostuu jauheenkäsittelystä, yhdistetystä lietto- ja keittosäiliöstä ja varastosäiliöstä.

Pintaliiman valmistus PDF »

Ota yhteyttä