Ytlims förberedelse

Effektiv ytlims förberedelse för stärkelse

Adpap erbjuder ytlims beredningsprocesser för alla typer av stärkelse. Kontinuerliga och sats typs processer är utformade för både nativ och modifierad stärkelse. I våra leveranser ingår även ytlims tillsatsämnesdoseringsprocesser.

Kontinuerlig och sats ytlims beredningsprocesser

Den kontinuerliga ytlims beredningsprocessen inkluderar pulverhantering, dispergering, jet-kokning, fördröjningsrör, separering av ånga, utspädning och lagring.
Tillverkning av sats ytlim inkluderar pulverhantering, kombinerat dispersion, kokning och förvaring.

Ytlims förberedning PDF»

Kontakta oss!