Bestrykningssmets kök

Bestrykningssmets tillverkning och doseringsprocesser

Adpap erbjuder hantering och dosering av råvaror, kemikalier och tillsatsämnen som används i satsvis eller kontinuerlig smetberedning.
Sats processen inkluderar pulverhantering, råmaterial lagring, dosering, blandning i ADM-mixer och smet lagring.
Kontinuerliga processen inkluderar pulverhantering, råmaterial lagring, dosering och in-line-blandning.
För avancerad och enkel smetförberedelse recepthantering (och rapportering) har Adpap ett OPC baserad databas och rapoterings program ADrecipe som kan integreras till kundens styrsystem.

Sats förberedelse PDF»
Kontinuerlig förberedelse PDF»
Adresept PDF»

Kontakta oss!