Adpap Ab – kemikaliehantering för industriella processer

Adpap erbjuder kemikalie hanteringsprocesser, system, utrustning och experttjänster för processindustrin världen över.

Adpap kombinerar tekniskplanering, tillverkning, project ledning, idrifttagning och kund service som en fungerande helhet. Våra kunder fungerar inom cellulosa, papper, kemikalie, gödsel, gruv och andra process industrier.


Vi designar, tillverkar och levererar:

  • Kemikaliehanterings urustning
  • Kemikaliehanterings system
  • Kemiska behandlingsprocesser
  • Kemikaliehanterings komponenter, slitage delar, reservdelar och förbrukningsvaror
  • Andra relaterade tjänster till processindustrin

Omfattande tjänster

Vi erbjuder våra kunder kompletta kundanpassade lösningar för hantering av kemikalier, råmaterial och tillsatsämnen. Vi kombinerar planering, tillverkning, projektledning, idrifttagning och kundservice i ett funktionellt servicepaket.

Kontakta oss